Min investerings strategi


Vad är min strategi?


Förord

Min strategi bygger i grund och botten på den ”välkända” DGI (Dividend Growth investing) strategin, även kallad ”Utdelningstillväxt investering” på svenska.
År utav läsande/letande efter en strategi som jag verkligen tror på och som kan bygga en ”pengamaskin” blev valet lätt.

Varför valde jag denna strategi?

Många känner säkert igen sig i den emotionella berg och dalbanan som man kan befinna sig i när man investerar i aktiemarknaden, glädjen när en aktie går upp i pris och portföljens värde ökar. Ångesten som inträffar när marknaden eller din favoritaktie vänder nedåt i rasande takt.
Men för de som investerar i bolag med långsiktigt utdelningsfilosofi, uppfylls av andra känslor när marknaden agerar turbulent, glädjen att kunna köpa in sig billigare i ett fantastiskt bolag som marknaden valt att rabattera, glädjen att se utdelningar trilla in i depån månad efter månad och givetvis samma glädje när portföljens totala värde går upp även om detta bara är ett sekundärt mål.
Utdelningstillväxts investerare vet att allmänna fluktuationer i marknaden inte kommer påverka ett enskilt bolags möjligheter att tjäna pengar/ge utdelningar.
Denna strategi är absolut inte för alla, söker du efter spänning eller ”nästa raket” är det läge att hitta inspiration för detta någon annanstans. Är ditt mål att bygga en pengamaskin som kommer att växa över tid och ge utdelningar årets alla månader, då har du hittat rätt!

Mål

Mitt mål är att skapa en stabil utdelningsportfölj ”pengamaskin”, byggd utav bolag som inte bara betalar utdelning, utan även ökar sin utdelning år efter år.

Jag har valt att inte sätta ett monetärt mål på portföljvärdet, däremot ska årets samlade utdelningar delat på 12 täcka alla mina utgifter och lämna rum för ytterligare investeringar.
Ingen deadline för när detta ska inträffa är satt i dagsläget då jag älskar mitt jobb men jag vill har friheten och valet att kunna leva på utdelningarna om jag inte längre önskar att ”lönejobba”.
De 3 nyckelkomponenterna för att nå målet är; utdelningstillväxt, återinvesterande av utdelningar samt investering med nya pengar.


Riktlinjer

·         Bolaget ska ge utdelning.
·         Minst 5 års utdelningshöjningar på raken, eller ett antal år utan sänkning.
·         Minst 3% direktavkastning.
·         De bolagen med lägre direktavkastning ska ha högre utdelningstillväxt.
·         Utdelningsandelen ska täckas av bolagets intjäning. (Detta för att kunna göra framtida utdelningshöjningar)
o   Utdelningsandelen inte ska överskrida 70-80% utav intjäningen.
§  Här får överträdelser göras, för t.ex. Amerikanska REITer där IRS har krav att de ska dela ut minst 90 % utav vinsten för att få ta del utav skattelättnader.
·         Inget enskilt bolag får utgöra mer än 10 % av totala portföljvärdet.
·         Kommer bolaget vara relevant om 5, 10, 15år, vad gör de annorlunda gentemot deras konkurrenter?
o   Då jag tyvärr inte kan spå in i framtiden besvaras denna fråga med historik för bolaget samt deras framtidsplan och givetvis min egen syn på framtiden.
·         Förstå vad bolaget gör, varför investera i ett bolag vars affärsidé/produkt(er) du inte förstår?
·         Valutaspridning, aktierna i portföljen ska vara fördelade på minst 3 olika valutor.
o   Inget viktningskrav här, men helst 30-50% i den svenska marknaden.
·         Kryddningsaktier/spekulationsaktier initiala investering får ej överstiga 10 % utav den totala portföljens värde.
o   En riktkurs måste sättas vid köp utav kryddnings aktier, uppnås denna ska 50-100% utav innehavet säljas.

När ska jag sälja

·         Sälj när ett bolag sänker utdelningen så pass mycket att en försäljning och ett nyköp/ökning i ett annat innehav skulle resultera i högre utdelningar per år än det nuvarande innehavet.


No comments:

Post a Comment